ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จากจังหวัดสิงห์บุรีถึงจังหวัดกาญจนบุรี ทั้่งไปและกลับ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนพัฒนา อบจ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง