ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง