ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเลื่อยไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง