ชื่อเรื่อง : ซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง