ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ และถังกรองน้ำบาดาลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง