ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ จีดี37 (015-20-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง