ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์พยาบาล กง-4476 (037-58-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง