ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเป่าลม สำหรับใช้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง