ชื่อเรื่อง : ซื้อสายไฮดรอลิครถขุดไฮดรอลิค 320D2L (018-58-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง