ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผุ้ยากไร้ (โลงศพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง