ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง