ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข-47 () โดยวิธีเฉพาะเจาะจง