ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำห้องควบคุม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง