ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของใต้อาคารหอประชุมและใต้อาคารเตรียมอาหารเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง