ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างบานประตูทางเข้า-ออก ที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง