ชื่อเรื่อง : ซื้อยากำจัดวัชพืช สำหรับนำไปใช้ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง