ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝาครอบคลองโรงพยาบาลหมอประเจิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง