ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบด DD3-V4 (020-50-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง