ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง