ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง