ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4712 (006-27-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง