ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถเทรลเลอร์ 80-5659 (013-47-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง