ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง