ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อม้าชนิดโค้งสำหรับซิทอัพ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง