ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบานประตูหน้าต่าง ศูนย์ช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง