ชื่อเรื่อง : ซื้อแผ่นปูพื้น สำหรับใช้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง