ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใบมีดเครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง