ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง