ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกองแผนและงบประมาณ กข 6398 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง