ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องกรองน้ำบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง