ชื่อเรื่อง : ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง