ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค 320DLตค-199 (018-52-0007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง