ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์140H (015-50-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง