ชื่อเรื่อง : วัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมจักรยานน้ำที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี