ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง