ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถเกรดเดอรื 12 จี(015-35-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง