ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง