ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อยากำจัดวัชพืช สำหรับนำไปใช้ภายในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง