ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำบายศรี สำหรับใช้ในพิธีตีดาบ วีรชนค่ายบางระจัน ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง