ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยว ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีรับผิดชอบดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง