ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเครื่องไหว้สักการะ สำหรับใช้ในพิธีตีดาบ วีรชนค่ายบางระจัน ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง