ชื่อเรื่อง : จ้างตัดต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเก็บขนย้ายกิ่งไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง