ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ก-4299 (002-39-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง