ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนนอนและเรือนรับรองภายในอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง