ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการเลขที่ ๔๙/๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง