ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง