ชื่อเรื่อง : จ้างเจาะสำรวจชั้นดิน และเก็บตัวอย่างดิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) รศ.130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง