ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถลาดยางเอนกประสงค์ 33L (022-46-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง