ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถตักล้อยาง 920 (018-19-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง