ชื่อเรื่อง : จ้างบริการต่ออายุโปรแกรมบริหารจัดการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Doc) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง